Sumarizácia zmien 3.9.0

Nové funkcie:
 • Zobrazenie zoznamu dokumentov na celú obrazovku
 • Nezávislé scrolovanie ľavej a pravej časti v detaile dokumentu. Pravá časť dokumentu (náhľad na dokument) je scrolovateľná iba pri vypnutom prepínači „Povoliť približovanie„
 • Možnosť vyhľadávať dokumenty podľa schvaľovateľa
 • Nové grafy v dashboarde:
  • zobrazenie TOP 10 používateľov s najviac priradenými dokumentami čakajúcimi na schválenie
  • zobrazenie TOP 10 najdlhšie čakajúcich dokumentov na schválenie
Opravené chyby:
 • Zobrazenie v stĺpci „Aktuálni schvaľovatelia“ aj schvaľovateľa, ktorému bol dokument priradený nad rámec zadefinovaného schvaľovacieho procesu
Vylepšenia:
 • Zrýchlenie načítavania dokumentov
 • Zlepšenie rozpoznávania čísla faktúry