Sumarizácia zmien 3.35.0

Nové funkcie
  • Nový graf „Stav čerpania rozpočtu„, ktorý zobrazuje aktuálny stav čerpania rozpočtov s možnosťou filtrovania podľa rôznych kritérií (napr. Stredisko, Zákazka, Činnosť, Kategória a pod.)
  • Nový widget „Stav čerpania rozpočtu„, ktorý je možné pridať do dashboardu
  • Nové atribúty v objednávke (Splatnosť, Záručná doba, Elektronická fakturácia, Dodanie (od), Číslo ponuky, Dátum ponuky)
Vylepšenia
  • Zrýchlenie rozpoznávania dokumentov
  • Pridaná mena RSD
Opravené chyby
  • Pri editácii položky rozpočtu sa zobrazila chyba pri validácii sumy
  • Nepresné prepočítavanie sumy položky na jednotkovú cenu