Sumarizácia zmien 3.10.0

Opravené chyby:
  • Zobrazenie detailu dokumentu schvaľovateľovi, ktorý nemá právo na kategóriu dokumentu v prípade, že dokument schválil alebo zamietol
  • Chyba pri hromadnom exporte do formátu ISDOC
  • Ak predvolené konto nebolo uložené po prvom prihlásení používateľa, pri zobrazení detailu dokumentu sa zobrazila chyba