Sumarizácia zmien 3.41.0

Nové funkcie:
 • Zlúčenie (merge) vybraných súvisiacich dokumentov do jedného PDF v detaile dokumentu v záložke Súvisiace -> Zlúčiť
 • Nastavenie formátu automaticky generovaného interného čísla aj na úrovni kategórií dokumentu (doteraz bolo možné nastavenie iba na úrovni typu dokumentu) - Pod kapotou -> Interné číslo
 • Zobrazenie všetkých IBANov pre kontakt v zozname kontaktov
 • Export interného čísla a eKasa identifikátora do MRP K/S
Vylepšenia:
 • V zozname súvisiacich dokumentov sa pri názve dokumentu zobrazuje aj Partner a Cena. Popis dokumentu sa zobrazí pri podržaní myšou nad názvom dokumentu.
 • Pri vyhľadávaní návrhov kontaktov cez zelenú ikonu knihy v detaile dokumentu sa zobrazili aj dokumenty, ktoré mali prázdne atribúty IČO, DIČ a IČ DPH a zneprehľadnili relevantné kontakty. Po novom sa takéto dokumenty nezobrazia v prípade, že na dokumente sú atribúty IČO, DIČ a IČ DPH nevyplnené alebo obsahujú hodnotu 0.
 • Zrýchlenie načítania zoznamu dokumentov
Opravené chyby:
 • Pri niektorých dokumentoch sa nepodarilo načítať údaje a bolo potrebné dokument znovu poslať na načítanie údajov
 • Ak používateľ nemal oprávnenie na dokumenty v koši, tak videl iný celkový počet dokumentov pri ikone koša ako v zozname dokumentov v koši
 • Po návrate z platobného portálu pri platbe cez CardPay sa niekedy zobrazila chyba
 • Pri výbere kontaktu cez zelenú ikonu knihy v detaile dokumentu sa nie vždy priradil kontakt tak, aby bolo možné podľa neho aj vyhľadať dokument v zozname dokumentov