Sumarizácia zmien 3.34.0

Vylepšenia
  • Nový stĺpec „Notifikácie“ v zozname schvaľovacích procesov, ktorý zobrazuje používateľov notifikovaných o schválení, resp. zamietnutí dokumentu
  • Možnosť vybrať šablónu vizualizácie použitej na zobrazenie výsledného pdf vystavenej objednávky
Opravené chyby
  • Ak mal používateľ prehliadač v anglickom jazyku a aplikáciu prepnutú do slovenského jazyka, tak toto nastavenie sa nezapamätalo po zatvorení prehliadača
  • Emailové notifikácie pre schvaľovateľov obsahovali kombináciu slovenského a anglického jazyka