Sumarizácia zmien 3.8.0

Nové funkcie:
  • Nový stĺpec „Naposledy modifikované“ v tabuľke rozpočtu
  • Možnosť usporiadania podľa stĺpcov v tabuľke rozpočtu
  • Pri aktivácii schvaľovacieho procesu pre objednávku (v prípade prekročenia rozpočtu) sa zobrazia informácie o rozpočte, ktorý bol prekročený a odkazy na dokumenty, ktoré prekročenie dokumentu naplnili.
  • Pri porovnaní faktúr s objednávkou na prekročenie rozpočtu sa porovnávajú len faktúry rovnakého typu, t.j. všetky zálohové faktúry voči objednávke alebo všetky riadne faktúry voči objednávke
Opravené chyby:
  • Zdieľanie dokumentu cez detail a cez hromadnú operáciu nebolo synchronizované a po zdieľaní dokumentu cez hromadnú operáciu sa dokument cez link na zdieľanie nezobrazil
Mobilná aplikácia:
  • Nová verzia 1.0.0.40 pre Android