Sumarizácia zmien 3.40.0

Nové funkcie:
  • Možnosť exportovať všetky zobrazené dokumenty so všetkými aktuálne zobrazenými stĺpcami v tabuľkovom pohľade do CSV
  • Možnosť nastaviť emailové notifikácie pred a po splatnosti faktúr (Pod kapotou - Notifikácie)
  • Administrácia štítkov (Pod kapotou - Štítky)
Vylepšenia:
  • Pridané interné číslo v detaile bločku
  • Pridaná Suma bez DPH a informácie o SZČ do API
Opravené chyby:
  • Nefunkčné prepnutie cudzej meny v detaile objednávky
  • Nesprávne zobrazenie min. počtu schvaľovateľov v okne definície schvaľovacieho procesu ak mal schvaľ. proces viac úrovní
  • Ak bol používateľ na stránke definície role a prepol sa do iného konta, tak sa mu zobrazila chybová stránka
  • Ak bol vymazaný dokument, ktorý bol použitý ako súvisiaci v inom dokumente, tak pri zobrazení detailu tohto dokumentu sa zobrazila chyba