Sumarizácia zmien 3.37.0

Nové funkcie
  • Export faktúr do účtovného systému Oberon
  • Nový číselník „Pracovník“ v záložke Kontroling, ktorý umožňuje definovať zoznam pracovníkov a priradiť ich ku položkám dokumentu
  • Export atribútu Pracovník do Omegy
  • Možnosť prepísať dátum vystavenia a dátum DUZP vlastným dátumom pri exporte do účt. systémov
Vylepšenia
  • Abecedné zoradenie zoznamu dodatočných schvaľovateľov
  • Ak ma konto vlastnú šablónu na vizualizáciu objednávky, tak predvolená Archiles šablóna sa nezobrazí v zozname dostupných vizualizácií
  • Pridaný link na dokument v Archiles do poznámky pri exporte do systému Money S3
Opravené chyby
  • Ak používateľovi expirovala session, po kliknutí v aplikácii sa mu zobrazila chyba
  • V Auto móde (pri používaní aplikácie len cez API) nevytvárať kontakty z dát dokumentu, aby sa neukladali neverifikované údaje