Sumarizácia zmien 3.36.0

Nové funkcie
  • Možnosť pridať nové atribúty (Dátum zmeny, Zmenil) do tabuľkového pohľadu
  • Nové filtrovacie kritériá v rozšírenom vyhľadávaní dokumentov (Interné číslo, Suma bez DPH, Dátum zmeny, Zmenil)
  • Import interných čísiel z Pohody
Vylepšenia
  • Preusporiadanie filtrovacích kritérií v rozšírenom vyhľadávaní dokumentov
  • Pri importe z Omegy do Archilesa ukladať číslo dokladu v Omege (v module Účtovné doklady) ako interné číslo dokumentu v Archilese, ak toto ešte nebolo priradené
Opravené chyby
  • Pri zmene konta vo widgete sa neaktualizoval zoznam tabuľkových zobrazení pre vybrané konto
  • Pri vyhľadávaní podľa Partnera v dokumentoch alebo analýzach sa objavila chyba, ak kontakt nemal vyplnený názov