Sumarizácia zmien 3.38.0

Nové funkcie:
 • Možnosť vkladania a rozpoznávania dokumentov typu Excel (xlsx)
 • Zoskupenie súvisiacich dokumentov podľa kategórie dokumentu
 • Možnosť schvaľovať aj neúčtovné dokumenty (napr. Zmluvy a pod.). Schvaľovací workflow sa aktivuje na základe kategórie dokumentu, ktorá je typu Všeobecný dokument.
 • Pridané nové atribúty (Uhradené, K úhrade, Cena bez DPH) do API
 • Automatické učenie sa účtovných predpisov: Účtovné predpisy sa v závislosti od nastavenia konta vypĺňajú podľa vyplnených hodnôt na úrovni kategórie a/alebo partnera (kontaktu). V prípade, že neboli vyplnené žiadne hodnoty v kategórii/kontakte, ale vyplnili sa pri exporte dokumentu, tieto sa spätne zapamätajú (uložia) do kategórie a/alebo partnera, aby sa pri ďalšom exporte z rovnakej kategórie a/alebo rovnakého partnera vyplnili znova tie isté hodnoty.
Vylepšenia:
 • Ak bol dokument vložený cez email, tak v zozname dokumentov v atribúte Vytvoril sa zobrazí email odosielateľa (namiesto vlastníka konta) v prípade, že tento email nie je priradený používateľovi v konte
 • Zobrazenie schvaľovateľov na aktuálnej a predcházdajúcej úrovni schvaľovania pri podržaní myši nad stĺpcom Schvaľovateľ
 • Zobrazenie detailnejších informácií o prekročených rozpočtoch v oknách pre schvaľovanie
 • Pri stiahnutí dokumentu sa dokument uloží pod aktuálnym názvom dokumentu a nie pod názvom súboru, ktorý sa použil pri vložení
 • Spätný email o nespracovaných dokumentoch zaslaných emailom obsahuje aj informáciu o konte, do ktorého boli dokumenty zasielané (ak sa ho podarilo identifikovať)
 • Voľba „Prepísať dátum“ v exportnom okne. Ak chcete doklady zaúčtovať v neskoršom období, ako boli vystavené, vyplňte cieľový dátum. Tento v exportnom súbore nahradí pôvodný dátum vystavenia dokladu ako aj dátum zdaniteľného plnenia, pokiaľ sú staršie ako Vami vyplnený dátum.
 • Pridaná mena CUC do zoznamu mien
Opravené chyby:
 • Ak vytvorená objednávka neobsahovala v názve koncovku .pdf, tak pri jej stiahnutí na disk sa dokument uložil bez tejto koncovky a bolo potrebné ju premenovať
 • Niektoré emaily neboli spracované ak boli preposlané (forwarding na úrovni emailového servera) pre určité typy emailových serverov