Sumarizácia zmien 3.39.0

Nové funkcie:
 • Hromadné platby faktúr pomocou QR kódov
 • Možnosť vybrať dátum platby v okne pri platbe QR kódom
 • Ak je dokument v inej mene ako je mena konta, tak v zozname dokumentov sa pri atribútoch Suma a Suma s DPH zobrazujú hodnoty v obidvoch menách
 • Možnosť aktivovať alebo deaktivovať atribúty Stredisko, Zákazka, Činnost, Pracovník
 • Zobrazovanie informačného panelu o nových verziách a zmenách v nich
 • Pridanie súvisiaceho dokumentu aj pomocou ID dokumentu
 • Pri vyhľadávaní súv. dokumentov sa zobrazuje okrem Názvu a Kategórie aj Partner a Suma dokumentu
 • Nový atribút Názov workflovu pri definícii workflovu na úrovni dokumentu, ktorý sa zobrazuje v tabuľke workflovov aj v histórii schvaľovania
Vylepšenia:
 • Ak je dokument priradený schvaľovateľovi, ktorý nemá oprávnenie na kategóriu dokumentu, tak môže k nemu pridať súvisiace dokumenty
 • Zvýraznenie informácie ak objednávka prekračuje rozpočet v okne na schvaľovania
 • Pridaný link na manuál pre export do účt. systému Oberon a MRP K/S v exportnom okne
 • Horizontálny scrollbar v zozname kategórií v detaile dokumentu
Opravené chyby:
 • Ak bol štítok odobratý z dokumentu a rovnaký štítok znovu vytvorený, tak sa nezobrazila chyba a bolo potrebné obnoviť stránku
 • Ak názov kategórie obsahoval bodku, tak v okne definície workflovu sa kategória nezobrazila správne
 • Niektoré zaškrtávacie tlačidlá sa nezapamätali v niektorých oknách (editácia dashboardu, editácia workflow) po ich opätovnom otvorení
 • Pri vytvorení novej objednávky sa nepredvyplnila kategória ak bolo vytvorených viac kategórií typu Vystavená objednávka