Sumarizácia zmien 3.3.0

Nové funkcie:
 • Možnosť vymazať tabuľkový pohľad
 • Možnosť vymazať zobrazenie v detaile dokumentu
 • Zobrazenie celej histórie schvaľovania v detaile dokumentu (napr. 2x zamietnutý, 1x schválený) v záložke Schvaľovanie
 • Rozšírenie Archiles XML formátu o nové elementy
 • Rozšírenie exportu do Omega o nové polia (Interné číslo, Stredisko, Zákazka, Činnosť)
 • Zobrazenie cien v obchode a vo faktúre za Archiles službu s DPH
Vylepšenia:
 • Možnosť nastavenia rozpočtu podľa YTD
 • Zobrazenie dokumentov, ktoré boli schválené\zamietnuté alebo sú priradené na schválenie danému používateľovi v záložkách dokumentov aj v prípade, že nemá právo na žiadne kategórie.
 • Podpora rozšíreného vyhľadávania aj v záložke „Na schválenie„
Opravené chyby:
 • Občasné nedoručenie emailovej notifikácie schvaľovateľovi dokumentov

Detailný popis zmien

Rozšírenie Archiles XML formátu o nové elementy
 • DuplicateDocuments – nový element, ktorý obsahuje informácie o duplicitných id dokumentov, ktoré su rovnaké ako daný dokument
 • Sharing – nový element, ktorý obsahuje informácie o zdieľaní dokumentu
 • InternalNumber – nový element, ktorý bol pridaný do elementov Invoice, Receipt, Order.
 • DocumentType – nový element pridaný do elementu Document. Obsahuje typ dokumentu: Invoice, Receipt, Order
 • DocumentCategoryId – nový element pridaný do elementu Document. Obsahuje id kategórie dokumentu
 • ReportedAsUnrecognized – nový element pridaný do elementu Document. Obsahuje informáciu či bol dokument označený ako nerozpoznaný
 • Nový typ elementu Order s informáciami o Objednávke
 • V elemente PurchaseItem, pridané nové elementy z kontrolingu (ak sú vyplnené pre položku):
  • CentreCode
  • ContractCode
  • ActivityCode
 • ApprovalHistory – nový element, ktorý obsahuje kompletnú históriu schvaľovania. Napr. ak bol dokument zamietnutý a znovuposlaný na schválenie.
 • ActiveWorkflowInstanceIndex – nový element v elemente ApprovalWorkflow. Obsahuje aktívny workflov v prípade schvaľovania na úrovni položiek, kde môže byť viac workflovov aktivovaných pre dokument.
 • Element ActiveApprovalLevel bol presunutý pod nový element ActiveWorkflowInstanceIndex, ktorý sa nachádza pod dátumom DateFinished
 • Nové elementy v elemente Approvals:
  • IsByDynamicApprover – ak bol dokument schválený extra schvaľovateľom (priradený na schválenie inému schvaľovateľovi ako je v definícii schvaľ. procesu)
  • Note – poznámka schvaľovateľa