Sumarizácia zmien 3.4.0

Nové funkcie:
 • Možnosť zmeniť poradie stĺpcov v tabuľkovom pohľade
 • Nový atribút Partner (fulltext) v rozšírenom vyhľadávaní, ktorý umožňuje vyhľadávať dokumenty iba na základe časti názvu Partnera
 • Vyhľadávanie kontaktov v detaile dokumentu zadaním iba časti názvu kontaktu
Vylepšenia:
 • Dokumenty v koši (a možnosti ich obnovenia alebo úplného vymazania) sa zobrazujú na základe oprávnení (kategória dokumentu) používateľa
 • Položky dokumentu, ktorým nezodpovedá žiadny rozpočet sa automaticky považujú za prekračujúce rozpočet (ich rozpočet je 0)
 • Export do Omega obsahuje meno posledného schvaľovateľa zo schvaľovacieho procesu
 • Možnosť fulltextového vyhľadávania nad typom dokumentu Objednávka
 • V detaile dokumentu sa zobrazia návrhy kontaktov aj keď nie je zadané IČO
Opravené chyby:
 • Pri zoradení dokumentov podľa atribútu Interné číslo sa zobrazila chyba
 • Pri zobrazení detailu kontaktu, na ktorý používateľ nemal právo sa zobrazila chyba a nebolo možné sa vrátiť späť do aplikácie
 • Pri zmene existujúceho kontaktu v detaile dokumentu na iný kontakt sa v tabuľke dokumentov nezobrazil link na nový kontakt (atribút Partner)

Detailný popis zmien

Možnosť zmeniť poradie stĺpcov v tabuľkovom pohľade
Pomocou drag&drop je možné zmeniť poradie stĺpcov v tabuľkovom pohľade. Ak je poradie stĺpcov zmenené vo vlastnom pohľade, toto poradie zostane zachované aj po odhlásení používateľa. Ak je poradie zmenené v jednom z predvolených pohľadov, zostane zachované iba počas aktívnej relácie a obnovení stránky alebo odhlásení sa nastaví predvolené poradie.
Nový atribút Partner (fulltext) v rozšírenom vyhľadávaní, ktorý umožňuje vyhľadávať dokumenty iba na základe časti názvu Partnera
V rozšírenom vyhľadávaní dokumentov je možné filtrovať iba na základe časti zadaného názvu Partnera. Je potrebné zadať minimálne dva znaky, aby sa uplatnilo vyhľadávanie. V prípade zadania viacerých slov oddelených medzerou sa každé slovo vyhľadáva samostatne a nie ako zadaný celok. Použitie pôvodného filtra Partner a nového filtra Partner (fulltext) je exluzívne, t.j. dá sa použiť iba jeden z nich a nie obidva súčasne.
Vyhľadávanie kontaktov v detaile dokumentu zadaním iba časti názvu kontaktu
V detaile dokumentu je možné vyhľadávať aj zadaním časti názvu kontaktu (Dodávateľ alebo Odberateľ). Stačí zadať minimálne 4 znaky názvu dodávateľa a kliknúť na zelenú ikonku vedľa názvu kontaktu a automaticky sa zobrazia návrhy uložených kontaktov na základe zadaného názvu. Vyhľadávanie nie je citlivé na veľké a malé písmená, ale je citlivé na diakritiku.