Sumarizácia zmien 3.2.0

Nové funkcie:
  • Možnosť nastaviť (v nastaveniach konta) kontrolu povinnosti zadania čísla objednávky vo faktúre
  • Možnosť nastaviť (v nastaveniach konta) kontrolu povinnosti existencie schválenej objednávky ako podmienku uloženia faktúry (inak zostane v stave „Na kontrolu„)
  • Možnosť nastaviť (v nastaveniach konta) kontrolu v prípade, že suma na faktúre (alebo faktúrach s rovnakým číslom objednávky) je väčšia ako suma na objednávke
Vylepšenia:
  • Pridaný nový stĺpec „Interné číslo“ do tabuľkového zobrazenia
Opravené chyby:
  • Ak používateľ nemal právo na žiadnu kategóriu a bol mu priradený dokument na schválenie, tak po schválení alebo zamietnutí v detaile dokumentu sa mu zobrazila chyba o zamietnutnom
  • prístupe k zobrazeniu dokumentu
  • Pri vložení faktúry sa správne nepredvyplnil automaticky dodávateľ s preddefinovaného kontaktu v konte