Sumarizácia zmien 3.11.0

Nové funkcie:
  • Možnosť nastaviť zasielanie emailových notifikácií po uploade dokumentu do zadefinovanej kategórie (Pod kapotou -> Notifikácie)
Vylepšenia:
  • Možnosť priradiť dokument aj schvaľovateľovi, ktorý sa nachádza v definícii schvaľovacieho procesu a už schválil dokument na predchádzajúcej úrovni