Sumarizácia zmien 2.13.0

Nové funkcie:
  • Automatické zaradenie dokumentov zaslaných emailom do kategórie pomocou hashtagu. Používateľ si v nastaveniach kategórií môže ku každej kategórii zadefinovať hashtag, ktorý jednoznačne identifikuje kategóriu. Hashtag musí byť jedinečný pre každú kategóriu v rámci jedného konta a môže obsahovať maximálne 20 znakov a kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a špeciálne znaky pomlčka „-“ a podtrhovník „_“. Pri odosielaní emailu s dokumentami používateľ napíše hashtag hocikde do subjektu alebo tela emailu vo forme #hashtag (napr. #prijate-fa). Pred samotný názov hashtagu je potrebné pridať znak #. Po odoslaní emailu, ktorý obsahuje hashtag sa všetky dokumenty, ktoré boli priložené v emaili automaticky zaradia do kategórie, ktorá je reprezentovaná daným hashtagom. Ak email obsahuje viac hashtagov, použije sa prvý nájdený.
  • Zaslanie spätného emailu na adresu odosielateľa pri nespracovaní dokumentov zaslaných emailom
  • Priradenie dokumentu v rámci schvaľovacieho procesu dodatočnému schvaľovateľovi. Shvaľovateľ môže priradiť dokument na kontrolu dodatočnému schvaľovateľovi, ktorý nie je súčasťou zvoleného schvaľovacieho procesu. Dodatočný schvaľovateľ musí mať oprávnenie na schvaľovanie.