Sumarizácia zmien 2.9.0

Nové funkcie:
  • Zapamätanie naposledy aktívneho tabu v zozname dokumentov. Po odhlásení z konta a znovu-prihlásení je v tabuľke dokumentov automaticky nastavená záložka (tab), ktorá bola naposledy používaná. Záložka je zapamätaná aj pri prekliknutí medzi stránkami systému.
  • Pridanie popisu stavu dokumentu pri prechode myšou nad posledným (farebným) stĺpcom v zozname dokumentov. Nad posledným farebným stĺpcom sa zobrazí popis stavu dokumentu pri prechode myšou
Opravené chyby:
  • V detaile dokumentu sa po pridaní popisu neupdatol nový popis
Vylepšenia:
  • Vylepšenie rozpoznávania SK a EN faktúr