Sumarizácia zmien 2.10.0

Nové funkcie:
 • Zmena vlastníka konta
 • Zmena predvoleného konta
 • Označenie predvoleného konta v zozname kont pomocou ikony
 • Pridanie linku na „release notes“ do okna „O aplikácii“
 • Pridanie nových polí do Archiles xml exportu
Vylepšenia:
 • Vylepšenie rozpoznávania SK faktúr
 • Zmena vlastníka konta - umožňuje aktuálnemu vlastníkovi konta vybrať nového vlastníka, ktorý bude môcť spravovať predplatné pre toto konto. Konto je možné zmeniť v nastaveniach konta (Pod kapotou – Zmena vlastníka). V zozname potenciálnych nových vlastníkov konta sa zobrazia iba používatelia, ktorí majú právo na administráciu tohto konta. Ak sa v zozname nenachádza žiadny používateľ, v oprávneniach je potrebné mu pridať právo na administráciu konta.
 • Zmena predvoleného konta - umožňuje zmeniť každému používateľovi jeho predvolené konto, ktoré bolo vytvorené pri vytvorení jeho používateľského účtu. Vďaka tejto funkcii je možné nastaviť predvolené konto na iné (napr. prázdne konto) a následne zmeniť vlastníka pôvodného konta na iného používateľa.
 • Do Archiles xml exportného formátu boli pridané nasledovné nové atribúty:
  • Document
  • Name
  • Description
  • FileName
  • FileSize
  • PageCount
  • UploadDate
  • OriginalDate
  • ExportType
  • FirstExportDate
  • Tags
  • RelatedDocuments
  • RelatedLinks
  • ApprovalWorkflow