Sumarizácia zmien 2.11.0

Opravené chyby:
  • v zozname dokumentov a vo vyhľadávaní sa nereflektujú nastavenia oprávnení na úrovni kategórie dokumentu
  • v detaile dokumentu (tlačidlá, ikony) sa nereflektujú nastavenia oprávnení na úrovni kategórie dokumentu
  • v zozname dokumentov (tlačidlá hromadných operácií, tlačidlá akcie nad dokumentom) sa nereflektujú nastavenia oprávnení na úrovni kategórie dokumentu
Vylepšenia:
  • Vylepšenie rozpoznávania SK faktúr
  • Možnosť poslať dokument znovu na prepísanie (rozpoznávanie) v prípade ak počas prepisovania nastala chyba, ktorá môže byť znovu-prepísaním odstránená