Sumarizácia zmien 2.12.0

Nové funkcie:
  • Možnosť editovať vlastnosti kategórie v nastaveniach konta
  • Možnosť pridať oprávnenie na Dashboard
Vylepšenia:
  • Zarovnanie zaškrtávacích polí v nastaveniach oprávnení
  • Zrušenie tlačidiel na editáciu a vymazanie pre predvolené kategórie, ktoré nie je možné vymazať