Sumarizácia zmien 2.7.0

Nové funkcie:
  • Možnosť automaticky pred-vypĺňať údaje z konta do Odberateľa (v prípade prijatých faktúr), resp. Dodávateľa (v prípade vystavených faktúr). V nastaveniach konta (Pod kapotou -> Nastavenia) je možné zaškrtnúť možnosť Používať kontaktné údaje z profilu konta pri rozpoznávaní faktúr. Toto pred-vyplnenie sa aplikuje až od druhej faktúry. Pri prvej faktúre sa uložia detaily Odberateľa/Dodávateľa do kontaktov. Následne pri druhej a daľších faktúrach sa cez IČO, ktoré je nastavené v nastaveniach konta dotiahnu údaje z kontaktov a pred-vyplnia sa v detaile dokumentu. Takto sa zabezpečí, že údaje budú vždy správne rozpoznané. Používateľ môže údaje upraviť alebo doplniť v kontaktoch pre dané IČO.
  • Možnosť zadať atribúty Schválil a Zaúčtoval pri exporte do Omegy
Opravené chyby:
  • Zobrazenie chybovej správy v detaile dokumentu v prípade, že systém nevie prečítať dokument
  • Doplnenie chýbajúcich krajín do zoznamu krajín v detaile dokumentu a kontaktu
  • Pri validácii IBAN, ktorý obsahoval menej ako 15 znakov alebo nezačínal dvoj-písmenovou skratkou nastala chyba pri ukladaní kontaktu v detaile kontaktu
Vylepšenia:
  • Po uploade dokumentu sa nerefreshne celá stránka, ale iba tabuľka s dokumentami
  • Vylepšenie dizajnu v modálnom okne na zaradenie dokumentov