Sumarizácia zmien 2.8.0

Opravené chyby:
  • V oprávneniach na konci obrazovky nie sú viditeľné všetky kategórie a nie je možné pre ne nastaviť oprávnenia
Vylepšenia:
  • Zrýchlenie prihlasovania a odhlasovania vo webovej aj mobilnej aplikácii