Sumarizácia zmien 2.6.0

Nové funkcie:
  • Nové možnosti filtrovania v dokumentoch
  • Zobrazenie ikonky pri schválených, resp. zamietnutých dokumentoch
  • Nový atribút Číslo objednávky v detaile dokumentu a v exportoch do účtovníctva
  • Odkaz na dokument v exportnom okne pri predkontáciách
Opravené chyby:
  • Pri exporte dokumentov, ktoré obsahovali duplicitné dokumenty nastala chyba
  • V zozname dokumentov je možné filtrovať dokumenty podľa: Stavu úhrady, Stavu schvaľovania, Duplicít