Podpora/Export faktúr do Fakturácie v účtovnom programe POHODA

Export faktúr do Fakturácie v účtovnom programe POHODA

V tomto článku sa dozviete ako exportovať faktúry z Archilesa a následne ich naimportovať do účtovného programu Pohoda.
Posledná úprava
19. augusta 2022
počet pozretí
874
Doba čítania
1 min , 17 sec

Do Pohody je možné exportovať len faktúry, dobropisy a bločky v stave Na export a Exportované. Pred exportom sa uistite, či sú všetky kľúčové údaje (dátumy, sumy, DPH, identifikačné čísla dodávateľa a odberateľa a pod.) vyplnené a správne. To, či sa faktúra v Pohode naimportuje do prijatých, prijatých zálohových, vystavených, vystavených zálohových faktúr, ostatných záväzkov alebo ostatných pohľadávok závisí od kategórie dokumentu v systéme Archiles, a aký má táto priradený typ dokladu. Ak ide podľa kategórie o riadnu (nie zálohovú) faktúru a táto má zápornú sumu, automaticky sa jej v Pohode priradí typ Dobropis. Podľa toho, kam sa faktúra naimportuje, sa priradí aj číselný rad. Export ťarchopisov aktuálne nepodporujeme.

Export dokumentov z Archilesa

Existujú dva spôsoby ako exportovať faktúry so skontrolovanými údajmi z Archilesa do Fakturácie:

  1. Exportovať jeden dokument z jeho detailu
  2. Exportovať viac dokumentov zo zoznamu dokumentovSprievodca exportom má dve okná:V prvom určíte špecifické nastavenia účtovného softvéru. Napríklad v prípade exportu do Fakturácie Pohody je potrebné zadať IČO subjektu:UPOZORNENIE: IČO v exporte dokladov musí byť totožné s IČOm otvorenej firmy v POHODE.

    V druhom sa nastavia parametre zaúčtovania dokladov. V systéme Archiles ide o učiaci sa systém predkontácií na základe nastavení podľa Kontaktov (Dodávateľa/Odberateľa) a nastavení príslušnej Kategórie.UPOZORNENIE: Zaúčtovanie si každým exportom môžete zmeniť a systém si zapamätá posledné nastavenie zaúčtovania v časti Kontakty a Kategórie.

    Exportovaný súbor si vo formáte XML uložíte na lokálny disk.                                                                                                                                                                                                                               

Import XML súboru do POHODY

UPOZORNENIE: Pred importom súboru sa presvedčte, že je v POHODE nastavený číselný rad fakturácie.

Vyberiete si v Súbor/Dátová komunikácia > XML import/export:

Vyberiete si importovaný XML súbor a pokračujete v sprievodcovi importu:

Import úspešne prebehol ak:

 

Autor článku
Archiles
Páčil sa vám tento článok?
Zdielajte ho na sociálnych sieťach
články

Prečítajte si ďaľšie články od nás