Podpora/Číslo faktúry/objednávky vs Interné číslo

Číslo faktúry/objednávky vs Interné číslo

V tomto článku sa dozviete o rozdiele medzi atribútmi „číslo faktúry„, „číslo objednávky“ a „interné číslo“ a význame ich použitia v rôznych typoch dokumentov v systéme Archiles.
Posledná úprava
1. júla 2022
počet pozretí
1565
Doba čítania
1 min , 57 sec

Interné číslo

Vystavená objednávka
 • reprezentuje interné číslovanie vystavených objednávok v systéme Archiles, ktoré je možné použiť na spárovanie s číslom v účtovníctve
 • je automaticky generované v tvare: ROK/SKRATKA-KONTA/INKREMENT, pričo
  • ROK – je aktuálny rok, v ktorom je číslo generované
  • SKRATKA-KONTA – je vyplnená iba v prípade, že skratka je vyplnená v nastaveniach konta, z ktorého sa vystavujú objednávky. Ak skratka nie je vyplnená, tak formát je iba: ROK/INKREMENT
  • INKREMENT – je automaticky sa zvyšujúce štvormiestne číslo: 0001, 0002, … 0010, … 0999, … 1000, … 9999. Na začiatku roka sa resetne a začína od znovu od 0001.
  • príklady: 2020/FIRMA/0001, 2020/0001, 2020/0002, …
 • je generované po prvom uložení objednávky ak nebolo interné číslo vyplnené manuálne
 • je editovateľné a je možné ho upraviť v prípade potreby
 • v ďalších verziách bude možné v nastaveniach konta nastaviť formát, v ktorom sa má číslo generovať ako aj čas kedy sa má resetovať INKREMENT (napr. na začiatku mesiaca). Tiež bude možné manálne zmeniť aktuálny stav INKREMENTu a bude pridané do exportov
Prijatá objednávka
 • nevyužíva sa
Vystavená faktúra
 • reprezentuje interné číslovanie na strane dodávateľa (ten, ktorý vystavuje faktúru)
 • v ďalších verziách bude pridané do exportov
Prijatá faktúra
 • nevyužíva sa

Číslo faktúry

Prijatá faktúra
 • reprezentuje číslo faktúry vytvorené dodávateľom (na strane dodávateľa, ktorý vystavuje faktúru je to jeho Interné číslo)
 • je automaticky rozpoznávané systémom Archiles
 • je editovateľné a je možné ho upraviť v prípade, že systém ho nerozpoznal správne
 • je súčasťou exportov do účtovníctva
Vystavená faktúra
 • nevyužíva sa

Číslo objednávky

Prijatá objednávka
 • reprezentuje číslo objednávky vytvorené dodávateľom (na strane dodávateľa, ktorý vystavuje objednávku je to jeho Interné číslo)
 • je editovateľné a je možné ho upraviť
 • v ďalších verziách bude automaticky rozpoznávané systémom Archiles a bude súčasť exportu
Vystavená objednávka
 • nevyužíva sa
Prijatá faktúra
 • reprezentuje číslo objednávky (na strane dodávateľa, ktorý vystavuje objednávku je to jeho Interné číslo), ku ktorej patrí prijatá faktúra
 • je automaticky rozpoznávané systémom Archiles
 • je editovateľné a je možné ho upraviť v prípade, že systém ho nerozpoznal správne
 • je súčasťou exportov do účtovníctva
Vystavená faktúra
 • reprezentuje číslo jeho prijatej objednávky (na strane dodávateľa objednávky je to Interné číslo objednávky), na základe ktorej vystavuje faktúru
 • je súčasťou exportov do účtovníctva

 

Iné

 • Objednávku zvyčajne vytvára a vystavuje odberateľ tovaru alebo služby a dodávateľ vystavuje faktúru za dodaný tovar alebo službu. Konto v systéme Archiles, v ktorom sa vytvárajú a vystavujú objednávky reprezentuje v tomto prípade odberateľa z pohľadu vystavených objednávok
 • V tabuľkovom pohľade na dokumenty je číslo faktúry a číslo objednávky reprezentované jedným atribútom s názvom  číslo dokladu, ktorý je vyplnený podľa typu dokumentu (pri faktúre obsahuje číslo faktúry a pri objednávke obsahuje číslo objednávky)

 

Autor článku
Archiles
Páčil sa vám tento článok?
Zdielajte ho na sociálnych sieťach
články

Prečítajte si ďaľšie články od nás