Sumarizácia zmien 1.8.0

Opravené chyby:
  • Verifikovanie kontaktov v registri účt. závierok
  • Grafy v analýzach nezobrazujú správne údaje