Sumarizácia zmien 1.10.1

Opravené chyby:
  • Oprava zobrazovania duplicitných dokumentov
  • Oprava nezobrazenia používateľa vo facetovom filtri ak dokument prišiel emailom
  • Oprava nesprávneho zobrazovania počtu dokumentov v analýzach v porovnaní s facetovým filtrom