Sumarizácia zmien 4.5.0

Nové funkcie:
  • Schvaľovanie dokumentov z viacerých kont na jednom mieste bez potreby prepínať sa medzi kontami (v zozname kont je nový link Všetky kontá, ak je používateľ vo viacerých kontách a sú tam aktívne schvaľovacie procesy)
  • Možnosť konfigurácie duplikátov (Pod kapotou -> Profil -> Duplicity). Pri uložení dokumentu Archiles vyhľadá dokumenty rovnakého typu so zhodnými údajmi a označí ich ako duplikáty. Nová funkcia umožňuje zadefinovať, ktoré polia sa musia presne zhodovať, aby sa dokumenty považovali za duplicitné. Pre rôzne typy dokumentov (faktúry, bločky, objednávky) je možné vybrať iné typy polí.
Vylepšenia:
  • Zvýšenie maximálneho počtu príloh zaslaných v jednom emaile z 20 na 30
Opravené chyby:
  • Emailová správa s prílohami, ktorá bola typu eml (preposlaná z iPhone) niekedy nebola spracovaná
  • Schvaľovateľovi neprišla okamžitá notifikácia po prechode na ďaľšie úrovne schvaľovania
  • Doťahovanie údajov partnera podľa IČ DPH skupiny alebo podľa irelevantnej časti názvu spoločnosti