Sumarizácia zmien 4.8.0

Nové funkcie:
  • Možnosť zadať čiastočnú úhradu v okne na úhradu. Toto nastavenie je potrebné aktivovať: Pod kapotou -> Nastavenia -> Povoliť čiastkové platby faktúr - pri platbe faktúr Vám to umožní zmeniť čiastku na zaplatenie a vygenerovať nový QR kód.
  • Možnosť vybrať aký dátum (Dátum splatnosti alebo Aktuálny dátum) bude predvolený v okne na úhradu: Pod kapotou -> Nastavenia -> Predvolený dátum úhrady pri platbe faktúry.
  • V tooltipe v zozname dokumentov sa zobrazí kompletná hierarchia schvaľovateľov nad stĺpcom Schvaľovateľ
  • V tooltipe v zozname dokumentov sa zobrazí kompletná hierarchia poznámok schvaľovateľov, zadávateľa aj dodatočných schvaľovateľov nad stĺpcom Poznámky schvaľovateľov
  • Možnosť vyhľadávať podľa popisu dokumentu v pokročilom vyhľadávaní
Vylepšenia:
  • Pri načítaní histórie schvaľovania v detaile dokumentu v záložke Schvaľovanie sa zobrazí Zadávateľ aj Poznámka zadávateľa v historických schvaľovacích procesoch
  • Zobrazenie chybovej správy, ak bol dokument súčasne modifikovaný rôznymi používateľmi
  • Do Archiles XML bol pridaný nový atribút stav dokumentu (DocumentState)
Opravené chyby:
  • Oprava nefunkčných validácií v detaile dokumentu
  • Ak boli do konta pozvaní dvaja používatelia za sebou, tak sa zobrazila chyba