Sumarizácia zmien 4.6.0

Nové funkcie:
  • Automatické generovanie názvu dokumentu na základe nastaveného formátu pre konto. Táto funkcia umožní vytvárať jednotné názvy dokumentov. Formát je možné nakombinovať na základe atribútov z dokumentu (Partner, Kategória, Dátum zaradenia, Dátum vytvorenia, Pôvodný názov, Skratka konta) a vlastných znakov. Tiež je možné zvoliť či výsledný názov dokumentu bude s veľkými alebo malými písmenami a či sa má aplikovať iba pri prvom alebo po každom uložení dokumentu. Nastavenie je dostupné v časti Pod kapotou -> Automatický názov.
  • Nastavenie notifikácií pred vypršaním predplatného umožní zaslať emailovú notifikáciu zvolený počet dní pred alebo po vypršaní predplatného (buď uplynutím času alebo vyčerpaním počtu dokumentov).  Nastavenie je dostupné v časti Predplatné -> Notifikácie.
  • Možnosť nastaviť notifikáciu po schválení alebo zamietnutí dokumentu pre jeho autora (autor je ten kto vytvoril objednávku alebo nahral dokument) dokumentu v definícii schvaľovacieho procesu v časti Nastavenie notifikácií.
  • Pridanie informácie o dátume úhrady v tooltipe pri ikonke karty v detaile dokumentu a v zozname dokumentov v prípade ak faktúra bola uhradená cez Archiles
Vylepšenia:
  • Farebné označenie tlačidla s filtrom ak je filter aktívny. Táto funkcia vizuálne upozorní používateľa, že má aktívny filter a že zobrazené dokumenty podliehajú vybranému filtru.
  • Pri vyhľadaní štítku v detaile dokumentu sa nájde bez ohľadu na diakritiku a veľkosť písmen vo vyhľadávacom reťazci
Opravené chyby:
  • Filter v dokumentoch sa vymazal po prepnutí medzi záložkami.
  • Filter v dokumentoch si nepamätal viacnásobne vybrané hodnoty (napr. Schvaľovateľ)
  • Ak bol dokument schválený z mobilnej aplikácie, tak v notifikačnom emaile bol nesprávny link na detaily schvaľovania