Čo robíme

Automatizované prepisovanie údajov

Archiles výrazne šetrí čas a náklady  (60% - 80%.) spojené s účtovaním. Archiles okamžite automaticky rozpozná a prepíše účtovné a bankové údaje z faktúr a pokladničných blokov priamo do Vášho účtovníctva.

Zlepšenie spoluprácE

Archiles zjednodušuje zdieľanie a schvaľovanie dokladov medzi účtovníkmi, konateľmi a asistentami. Archiles obsahuje životný cyklus dokladov. Na doklady je možné pridávať štítky a komentáre.

Automatické doťahovanie údajov

Archiles automaticky zistuje a doťahuje chýbajúce údaje o dodávateľoch i odberateľoch cez verejne registre a kontakty.

Zvýšenie prehľadnosti a dostupnosti dokladov

Archiles zvyšuje prehľadnosť a poriadok uložených faktúr, pokladničných blokov, dodacích listov a iných dokumentov v bezpečnom a intuitívnom online archíve dokumentov a ich dát.

Pohodlné Platenie prijatých faktúr

Archiles automaticky pridáva virtuálne QR kódy na všetky prijaté faktúry. Pomocou týchto QR kódov môžete pohodlne platiť faktúry použitím smartphone aplikácie Vašej obľúbenej banky.

analýza obratu a nákladov

Archiles automaticky generuje prehľad finančného obratu zo získaných údajov z faktúr a bločkov.

Ako to funguje

Ak nemáte Vaše doklady v elektronickej forme, môžete ich naskenovať veľmi pohodlne prostredníctvom rýchleho skenera s podávačom na papiere (napr. Fujitsu ScanSnap), ktorý dodávame k riešeniu.

Nahratie dokladu

Nahrajte faktúru, bloček alebo iný doklad do Archilesa prostredníctvom e-mailu alebo drag & drop

Rozpoznanie a vytaženie dát

Archiles automaticky rozpozná a vytiahne dôležité účtovné dáta.

Uloženie do archívu

Doklady a ich dáta su uložené v online archíve do jednotlivých kategórií.

EXPORT DO ÚČtovníctva/ERP

Dáta sú následne importované do Vášho účtovného alebo ERP systému.

Pohodlné platenie faktúr

Rýchla platba prijatých faktúr pomocou automaticky generovaných QR kódov a smartphone aplikácie Vašej banky.

Prehľad nákladov

Z automaticky získaných dát mate dostupný prehľad obratu a nákladov.

 

Čo o nás povedali

Najviac na aplikácii Archiles oceňujem rýchlosť  a jednoduchosť spracovania dokladov, kompatibilitu s viacerými účtovnými softvérmi, prehľadnosť a prístup k dokladom kedykoľvek potrebujem.Kristína Volfová – účtovníčka
“Archiles výrazne šetrí čas a jeho inovatívny prístup mení ručné zadávania údajov do účtovníctva na automatizovaný proces patriaci do 21. storočia.Rudolf Končok – Manažér predaja kľúčovým zákazníkom (Slovak Telekom)
"Archiles efektívne rieši jeden z hlavných problémov účtovníctva: manuálne spracúvanie účtovných dokladov. Produkt nahrádza zdĺhavú manipuláciu s dokladmi.Branislav Styk – Riaditeľ oddelenia produktového manažmentu (ESET)
"Vďaka službe Archiles dokážeme efektívnym spôsobom dostať veľké množstvo údajov do účtovného systému. Práca s dokladmi sa stala jednoduchšou vďaka prehľadnému archivačnému systému"Ján Fukas – Majiteľ účtovnej firmy (Berian, s.r.o. )

prínosy služby

Základný prínos

Efektívne rozpoznávanie účtovných a bankových informácií bez ohľadu na grafické rozloženie textu na faktúre alebo bločku.

Úspora času a nákladov

Čas, ktorý plynie neúprosne je v dnešnom uponáhľanom svete veľmi vzácna
komodita. Preto je dôležité, aby sme ho využívali efektívne a
nezaťažovali sa priveľkou administratívou.

Organizácia dokladov

Mať v účtovných dokladoch a dokumentoch poriadok, nahrávať ich automaticky bez chýb do účtovníctva a mať možnosť vyhľadať ľubovoľný dokument z ktoréhokoľvek miesta bezpečným spôsobom je veľmi praktické a rýchle.

Zrýchlenie prístupu k dátam

Mať prehľad o zmenách a aktualizáciách v dokumentoch a šetriť životné
prostredie tým, že ukladáme digitálne dáta centralizovaným spôsobom bez
nutnosti vytvárania papierových kópií je veľmi užitočné.

Prečo používať Archiles?

Zjednodušenie práce s účtovníctvom a účtovnými dokladmi. S Archilesom je možné ušetriť až 80% času a nákladov, ktoré sú spojené s účtovaním, prácou s účtovnými dokladmi a vyhľadávaním dokladov.

Ako služba funguje ?
Služba rozpoznáva a automaticky prepisuje účtovné dáta pomocou technológie OCR (Optical Character Recognition) prostredníctvom nahratia dokladu do systému Archiles. Všetky dáta z faktúr, pokladničných blokov, internet banking výpisov a dokumentov sú uložené v zabezpečenom archíve, kde je možné vyhľadávať a triediť akékoľvek informácie . Uložené dáta sú následne exportované vo formátoch (XML, TXT, CSV) do Vašich obľúbených účtovných programov akými sú: Pohoda, Omega Kros, MoneyS3, MRP, CAISEuro, ABRA, Helios a iné.
Bezpečnosť

Naše systémy prechádzajú penetračným testovaním, aby sme dosiahli tú najvyššiu možnú mieru zabezpečenia.

Sieťová bezpečnosť

Platforma je umiestnená za bezpečnostnými a sieťovými prvkami, ktoré sú schopné čeliť malvérom, sieťovým útokom a distribuovaným DDoS útokom.

Zálohovanie

Zálohovanie dát prebieha každý deň. Servery sú vybavené redundantnými RAID diskami.

Šifrovanie

Komunikácia je šifrovaná cez SSL.

Housing

Naše servery sídlia na Slovensku v najmodernejšom Tier III dátovom centre s dostupnosťou až 99.982 %.

Pre koho je služba určená ?
Hlavnou cieľovou skupinou sú účtovníci a účtovné firmy, vlastníci spoločností, manažéri, obchodníci a zamestnanci, ktorí pracujú s firemnými dokumentami. Všeobecná cieľová skupina sú malé a stredné podniky (SMB), mimovládne organizácie, združenia, nadácie, neziskové organizácie. Každý potrebuje robiť účtovníctvo a preto každý, kto chce šetriť čas a túži mať účtovné a firemné dokumenty usporiadané a prístupnú odkiaľkoľvek je naším potenciálnym zákazníkom.

Účtovné systémy

V súčasnosti podporujeme integráciu do nižšie uvedených účtovných programov. Sme otvorení integrovať ďalší účtovný program podľa vášho výberu.