Sumarizácia zmien 4.7.0

Nové funkcie:
 • Možnosť nastaviť viacnásobné atribúty SZČP (Stredisko, Zákazka, Činnosť, Pracovník) v konfigurácii schvaľovacieho procesu. Poskytuje možnosť zmenšiť počet existujúcich schvaľ. procesov.
 • Spätný import pre Archiles XML formát, ktorý nastaví interné čísla a stav Exportovaný (ak ešte nebol nastavený)
 • Podpora pre vyhľadávanie vo vyhľadávacích prvkoch SZČP v položkách
 • Podpora pre automatické dotiahnutie (stránkovanie) ďalších údajov vo vyhľadávacích prvkoch SZČP pomocou skrolovania myšou. Iniciálne sa zobrazí 30 záznamov.
 • Pridané atribúty Dátum úhrady a Pracovník do tabuľky aj pokročilého filtra
 • Možnosť editovať Dátum úhrady v detaile faktúry
 • Pridaný nový filtrovací parameter Aktuálny schvaľovateľ v pokročilom filtri dokumentov, ktorý zobrazí dokumenty, ktoré aktuálne čakajú na schválenie schvaľovateľom vybraným z tohto filtra.
 • Automatické ukladanie hodnôt zadaných v exportnom okne, ktoré sa predvyplnia pri ďalšom exporte
 • Nová konfiguračná záložka Pod kapotou -> Profil -> Export
  • Boli sem presunuté nasledovné nastavenia exportu:
   • Exportovať všetky typy dokumentov (nielen faktúry, bločky a objednávky)
   • Text faktúry a bločku exportovať ako
  • Nové konfigurovateľné parametre exportu do programu Kros Omega
   • Zdroj textu prvej položky (ktorá reprezentuje celú sumu dokladu) pri exporte do Účtovných dokladov (EUD)
   • Zdroj dátumu DUÚP pre faktúry a bločky
Vylepšenia:
 • Prehľadnejšie zobrazenie informácie keď objednávka prekračuje rozpočet
 • Zjednotenie použitia vyhľadávacích prvkov SZČP v položkách, filtroch a pri vytváraní rozpočtu
Opravené chyby:
 • Pri zadaní desatinného čísla v okne na nastavenie aktuálneho inkrementu Interného čísla sa zobrazila chyba
 • Neexportovať položky, ktoré majú nulovú hodnotu, hlavne nulovú korekciu, do Účtovných dokladov (EUD) v Omega