Sumarizácia zmien 4.3.0

Nové funkcie:
  • Export položiek do formátu Archiles CSV pri exporte cez tlačidlo "Do účtovníctva"
  • Export objednávok do formátu Archiles CSV
Vylepšenia:
  • Grafy v analýzach a dashboardoch sa načítavajú samostatne (nečaká sa na načítanie celej stránky)
  • Pri zobrazovaní stĺpcov a tooltipu nad stĺpcami SZČ v tabuľke dokumentov sa okrem názvu zobrazuje aj kód vo formáte "názov (kód)"
  • Pri vytváraní novej objednávky je "call to action" tlačidlo Uložiť zelené
Opravené chyby:
  • Ak bolo pri vyhľadávaní dokumentov zadané lomítko (napr. 12/2022) alebo iné špeciálne znaky, tak sa zobrazila chybová správa a dokument sa nenašiel
  • Ak bol dokument priradený dodatočnému schvaľovateľovi na schválenie a tento nemal oprávnenie na kategóriu dokumentu, tak sa mu dokument po jeho schválení/zamietnutí nezobrazil v zozname dokumentov
  • Ak mal schvaľovací proces na jednej úrovni viacerých schvaľovateľov, ale bol schválený iba niektorými z nich, tak tým, čo neschválili a nemali oprávnenie na kategóriu dokumentu sa dokument po jeho schválení/zamietnutí nezobrazil v zozname dokumentov
  • Duplicitné zobrazovanie SZČ v zozname dokumentov, ak dokument obsahoval viac položiek s rovnakými SZČ