Sumarizácia zmien 4.1.0

Nové funkcie:
 • Možnosť vrátiť dokument ku schvaľovateľovi na predchádzajúcu úroveň v okne schvaľovania
 • Možnosť nastaviť schvaľovanie podľa atribútu položky Pracovník
 • Možnosť povoliť/zakázať exportovať/uhradiť dokumenty, na ktoré sa nevzťahuje žiadny schvaľovací proces
 • Možnosť vypnúť spracovanie inline príloh (ako napr. logá, signatúry a pod.) v tele emailu.
 • Pridaný nový stĺpec Popis do zoznamu dokumentov (možnosť pridať tento atribút vo vlastnom tabuľkovom pohľade)
 • V grafe "Všetky dokumenty podľa stavu" pridaná možnosť "Všetky", ktorá zobrazuje počet všetkých dokumentov za vybrané časové obdobie na základe dátumu zaradenia
Vylepšenia:
 • V okne na pridanie súvisiaceho dokumentu sa zobrazí 30 výsledkov namiesto pôvodných 10
 • V dashboardoch po kliknutí na widget so zoznamom dokumentov sa dokumenty zobrazia v novej záložke
 • Pridané nápovedy v časti Pod kapotou - Schvaľovanie
 • UI zlepšenia rozmiestnenia tlačidiel a iných UI prvkov v oknách na schválenie a na export
Opravené chyby:
 • Po pridaní položky v číselníkoch SZČ bola neaktívna a bolo ju treba explicitne aktivovať
 • Po nahraní dokumentu cez mobilnú aplikáciu bol ako používateľ, ktorý dokument vložil, označený vždy vlastník konta a nie konkrétny používateľ
 • Ak bol v konte iba jeden dashboard, tak sa zobrazil na fullscreen a nebolo možné ho zmenšiť
 • Nebolo možné vymazať  schvaľovací proces