Sumarizácia zmien 4.0.0

Nové funkcie:
  • Podpora pre nový typ dokumentu Splátkový kalendár (nahrávanie, vyťažovanie, zobrazenie detailov, export do účtovníctva, ...)
Vylepšenia:
  • Nový stĺpec Ulica v zozname kontaktov
  • V cashflow grafoch sa používa suma bez DPH (predtým suma s DPH)
  • V cashflow grafoch sa pracuje s menou konta aj v prípade ak je dokument v cudzej mene
  • Pridaná podpora pre novú 5% sadzbu DPH na Slovensku
  • Pridaný link na Archiles dokument do exportu do ISDOC formátu
Opravené chyby:
  • Ak bol dokument označený ako uhradený zadaním sumy "uhradené" v detaile dokumentu, tak v zozname dokumentov sa stále zobrazoval ako "na úhradu"
  • Po pridaní súvisiaceho dokumentu zmizlo tlačidlo na zlúčenie dokumentov
  • Nesprávne usporiadanie dokumentov podľa sumy pre dokumenty v inej menej ako mena konta
  • Opravené zobrazenie prázdnych IBANov v zozname kontaktov