Sumarizácia zmien 3.7.0

Nové funkcie:
  • Doplnené rozpoznávanie meny z českých a slovenských faktúr
  • Na faktúrach, bločkoch a objednávkach sa cez ikonku knižky doťahujú aj údaje z konta, pokiaľ spĺňajú vyhľadávacie kritériá (zhoduje sa IČO, DIČ, IČ DPH alebo časť názvu osoby/subjektu)
Vylepšenia:
  • Zobrazenie dokumentu po kliknutí na link na detail dokumentu aj keď je dokument z iného konta ako je aktuálne konto používateľa
  • Zrýchlenie kontroly na prekročenie rozpočtu
  • Doplnené oddelenie tisícov v zobrazených cenách porovnávaných položiek v modálnom okne na porovnanie faktúry s objednávkou
  • Ak je nastavené číslo objednávky na faktúre ako povinné, toto sa kontroluje iba na prijatých a prijatých zálohových faktúrach a objednávka musí byť schválená
  • Pri kontrole prekročenia rozpočtu sa rátajú sumy okrem aktuálnej len zo schválených objednávok a objednávok v prebiehajúcom schvaľovacom procese
Opravené chyby:
  • V PDF vizualizácii objednávky sa nezobrazil celý názov dodávateľa ak mal príliš dlhý názov
  • Opravené mapovanie partnera na dokumente na údaje z konta – nevytvára sa kontakt nanovo v Kontaktoch