Sumarizácia zmien 3.6.0

Nové funkcie:
 • Nová možnosť v nastaveniach: Pod kapotou -> Profil -> Schvaľovanie -> Zrušiť schválenia pri zmene údajov dokumentu (všetky schválenia sa invalidujú, aktívne schvaľovacie procesy sa zrušia).
 • Ak je zvolená táto možnosť, pri zmene údajov na dokumente (okrem zmeny názvu a popisu dokumentu), ktorý bol schválený alebo v ktorom prebieha schvaľovanie, sa zrušia všetky existujúce schválenia ako aj aktívne schvaľovacie procesy a dokument bude potrebné odoslať na schválenie znova. Používateľ bude na toto upozornený zmeneným názvom („Zrušiť schválenia a uložiť„) tlačidla Uložiť v detaile dokumentu.
 • Možnosť odoslať notifikačný email pre schvaľovateľov okamžite po aktivácii schvaľovacieho procesu (Pod kapotou -> Profil -> Schvaľovanie -> Poslať notifikačný email schvaľovateľom okamžite po aktivácii schvaľovacieho procesu)
Opravené chyby:
 • Chýbajúce meno schvaľovateľa v histórii schvaľovania
 • Oprava chýb pri pdf vizualizácii objednávky:
  • množstvo pri položke je vždy rovné 1 aj keď v systéme je iné množstvo
  • niektoré riadky/položky sa nezobrazili v pdf vizualizácii
  • zalomenie textu „Poradové číslo“
Vylepšenia:
 • Oddelenie nastavení, ktoré súvisia so schvaľovaním do samostatnej záložky (Pod kapotou -> Profil -> Schvaľovanie)
 • Zlepšenie rýchlosti systému
 • Pridaný popis nových stavov dokumentu („Žiadne schvaľovanie„, „Čaká na spustenie schvaľovania„, „Prebieha schvaľovanie„, „Dokument schválený„, „Dokument zamietnutý„, „Schválenie/schvaľovanie zrušené pre zmenu údajov na dokumente„) v detaile dokumentu v stavovom boxe pod kategóriou dokumentu
 • Formátovanie meny v dialógovom okne porovnania rozdielov medzi objednávkou a faktúrami
 • Možnosť porovnania objednávky s faktúrami aj pre neschválenú objednávku