Sumarizácia zmien 3.5.0

Nové funkcie:
 • Hromadné schvaľovanie dokumentov
 • Porovnanie a zobrazenie rozdielov medzi objednávkou a faktúrami, ktoré sú s ňou spárované (porovnávajú sa položky zo schválenej objednávky s položkami zo všetkých faktúr s rovnakým číslom objednávky, zoskupené podľa strediska, zákazky a činnosti )
 • Možnosť zadať globálnu poznámku pri aktivácii schvaľovacieho procesu, ktorá je viditeľná v detailoch schvaľovania ako aj v okne na schválenie/zamietnutie dokumentu
 • Možnosť pridať novú položku do rozpočtu priamo cez UI (nielen cez import ako doteraz)
 • Možnosť nastavenia času (hodina) zasielania mailových notifikácií pre schvaľovateľov dokumentov (Pod kapotou -> Profil -> Nastavenia)
 • Automatické párovanie objednávky s faktúrami. Po uložení prijatej faktúry, ktorá má ako Číslo objednávky uvedené Interné číslo vystavenej objednávky sa automaticky pridá súvisiaci dokument do faktúry aj objednávky v záložke Súvisiace.
Opravené chyby:
 • Po schválení dokumentu pdf vizualizácia objednávky zostala v stave Draft až kým sa neuložil dokument
 • Po zamietnutí dokumentu pdf vizualizácia objednávky nebola v stave Draft až kým sa neuložil dokument
 • Po inicializácii schvaľovania pdf vizualizácia objednávky nebola v stave Draft až kým sa neuložil dokument
 • Používateľ, ktorý nebol vlastník konta mohol zmeniť poradie stĺpcov pre zdieľaný tabuľkový pohľad
 • Pri editácii názvu alebo popisu dokumentu v objednávke, ktorá ešte nebola uložená sa zobrazila chyba
 • Element ExportType v Archiles XML formáte obsahoval lokalizovaný text namiesto technického názvu exportného typu
 • Po vymazaní kontaktu z DB kontaktov, zostal kontakt stále viditeľný v rozšírenom vyhľadávaní dokumentov v atribúte „Partner“
 • Rozšírené vyhľadávanie v kontaktoch nevrátilo žiadne údaje pri vyhľadávaní podľa (IČO, DIČ, PSČ, Mesto)
Vylepšenia:
 • Pridaný nový atribút „Zadávateľ“ schvaľovacieho procesu v záložke detaily schvaľovania dokumentu. Zadávateľ obsahuje meno používateľa, ktorý aktivoval schvaľovací proces.
 • Úpravy exportu do Omegy – do poľa externé číslo v EUD sa exportuje variabilný symbol, do poľa číslo dokladu pre KV DPH originálne číslo faktúry a interné číslo sa nevypĺňa, rozšírená poznámka o URL dokumentu a dátum schválenia
 • Kontrola použitia kontaktu v dokumentoch pri jeho vymazaní
 • Zlepšené rozpoznávanie faktúr v slovenskom, českom a anglickom jazyku
 • Oddelená konfiguracia dátumu zaradenia pre objednávky vs iné dokumenty (ovplyvní zaradenie do rozpočtu, dashboard a analýzy)