Sumarizácia zmien 3.33.0

Nové funkcie
 • Možnosť zobrazenia medzi aktívnymi a historickými (už ukončenými) rozpočtami
Vylepšenia
 • Zoradenie kategórií abecedne na všetkých miestach použitia
 • Ikona na stiahnutie dokumentu viditeľná priamo v hlavičke detailu dokumentu
 • V hlavičke dashboardu sa zobrazuje jeho názov
 • Nápoveda pri definícii interného čísla, validácia na správnosť zadaného formátu a náhľad nasledujúceho interného čísla pri jeho definícii
 • Doplnený export do MRP K/S o pôvodné číslo dokladu, dátum dodania, kód strediska a zákazky a zrušený export typu DPH
 • Možnosť vytvárať vlastné kategórie pre typy dokumentu Ostatné zázväzky a Ostatné pohľadávky a podpora pre ich export do Pohody.
 • Pre iné účtovné programy sa zatiaľ exportujú ako faktúry.
Opravené chyby
 • Pri uložení profilu používateľa v Chrome sa automaticky do poľa Mobilné číslo načítala hodnota emailu a nebolo možné uložiť profil – až po zadaní tel. čísla
 • Ak sa v názve dokumentu nachádzal špeciálny znak, pri ukladaní objednávky sa zobrazila chyba
 • Presahovanie názvu kategórie mimo combobox v detaile dokumentu v prípade dlhších názvov kategórií
 • Ak nebol správne vyplnený formát interného čísla, tak pri uložení dokumentu sa zobrazila chyba