Sumarizácia zmien 3.31.0

Vylepšenia
 • Zmenený spôsob stránkovania v detaile dokumentu
 • Zrýchlenie načítania detailu dokumentu ak dokument obsahuje viac strán
 • Pridaná podpora pre český formát účtu (starý slovenský formát) a automatický prepočet na IBAN
 • Podpora pre export dobropisov do Pohody – viac info na https://support.archiles.sk/article/export-invoices-to-pohoda/
 • Doplnené mená schvalovateľov a iných používateľov priradených k dokumentu do exportu vo formáte Archiles XML
 • Rozšírená podpora vyťažovania údajov pre viacstranové slovenské a české faktúry
 • Zvýšený limit pre max. veľkosť nahraného súboru na 20 MB
 • Doplnená podpora pre menu ZAR
Opravené chyby
 • Opravené načítavanie údajov z Registra účtovných závierok
 • Opravené mazanie adries, kontaktných a bankových údajov v detaile kontaktu
 • Kombinácia vyťažených údajov z bločku s údajmi z eKasy