Sumarizácia zmien 3.29.0

Nové funkcie
  • Integrácia na český živnostenský register (www.rzp.cz) pre validáciu a doplnenie údajov o partneroch
  • Faktúry vystavené v obchode aj v českom a anglickom jazyku (podľa krajiny na fakturačnej adrese)
Vylepšenia
  • Zaokrúhlenie hodnôt vo widgete „Priemerný čas (v hodinách) schvaľovania podľa schvaľovateľa vo vybraných kontách“
Opravené chyby
  • Odstránené zmiznutie niektorých položiek po uložení viac ako 10 položiek
  • Vo widgete „Najdlhšie čakajúce na schválenie“ sa počítal čas od začatia celého schvaľovacieho procesu a nie od začatia úrovne schvaľovacieho procesu
  • Správne zoradenie podľa času od najstaršieho po najnovšie vo widgete „Najdlhšie čakajúce na schválenie“
  • Nebolo možné uložiť existujúci dashboard, ak existoval v tom istom konte dashboard s rovnakým názvom, ktorý bol vytvorený iným používateľom
  • Ak mal používateľ naposledy zobrazený dashboard, ktorý bol následne vymazaný, tak po opätovnom zobrazení stránky dashboardu sa mu zobrazila chyba