Sumarizácia zmien 3.28.0

Vylepšenia
  • Možnosť vložiť písmená do IBAN atribútu na ľubovoľné miesto
  • Widget „Priemerný čas (v hodinách) schvaľovania podľa schvaľovateľa vo vybraných kontách (stĺpcový graf)“ zobrazuje kumulatívne hodnoty priemerných časov zo všetkých vybraných kont v jednom stĺpci.
  • Zvýraznenie automaticky verifikovaných údajov (aktuálne len údaje načítané z QR kódu) v detaile dokumentu svetlozelenou farbou, zobrazuje sa len pre dokumenty v stave Na kontrolu
Opravené chyby
  • Pri zmene konta vo widgete „Tabuľkový pohľad (počet dokumentov)“ sa nenačítali hodnoty pohľadov z vybraného konta
  • V stĺpci „Schvaľovateľ“ neboli usporiadaní schvaľovatelia podľa dátumu posledného schválenia v prípade viacúrovňového schvaľovania pri paralelných schvaľovacích procesoch
  • Oprava doťahovania informácií o kontaktoch z RUZ registra a Justice CZ registra
  • Pri prepnutí aplikácie do CZ jazyka nebol správne usporiadaný layout detailu dokumentu
  • Vylúčenie špeciálneho kontaktu pre nastavenie údajov konta samotného zo zobrazenia v zozname kontaktov a duplicitných kontaktov
  • Opravené spracovanie duplicitne nahraných dokumentov cez e-mail