Sumarizácia zmien 3.26.0

Nové funkcie
  • Podpora exportu dokumentov do účtovného systému ABRA
  • Možnosť skopírovať položky z iného dokumentu. V detaile dokumentu v sekcii Položky pribudlo nové tlačidlo „Zkopírovať z …„
  • Zobrazenie informácie o prekročení rozpočtu z detailu dokumentu
  • Možnosť nastaviť nezobrazovanie úvodného nastavenia predvoleného konta pre pozvaného používateľa do konta pri odosielaní pozvánky
Vylepšenia
  • Čiastočná podpora pre vyťažovanie údajov z viacerých strán pre slovenské a české faktúry
Opravené chyby
  • Po prepnutí dashboardu na režim fullscreen sa neprispôsobili rozmery grafov
  • Po registrácii nového používateľa sa zobrazila chyba po kliknutí na dashboard
  • Po kliknutí na link predplatné z profilu používateľa alebo po návrate po zakúpení nového balíka na stránku predplatné sa zobrazila chyba