Sumarizácia zmien 3.25.0

Nové funkcie
 • Možnosť zobrazenia vlastného pohľadu nad dokumentami v zozname hlavných záložiek. Pri uložení vlastného pohľadu je potrebné zaškrtnúť „Zobraziť ako záložku„
 • Možnosť vymazať filter v Analýzach
 • Prepnutie dashboard stránky na celú obrazovku
 • Zobrazenie rozdelenia čerpania dokumentov z balíka predplatného medzi jednotlivé kontá. Kliknutím na názov predplatného sa zobrazí detail, kde je možné vidieť, koľko dokumentov bolo vložených do jednotlivých kont.
 • Nový widget „Priemerný čas (v hodinách) schvaľovania podľa schvaľovateľa vo vybraných kontách (stĺpcový graf)„, ktorý umožní v jednom grafe zobraziť informácie o priemerných časoch schvaľovateľov z rôznych kont. Kontá sa vyberajú pri definícii widgetu. Pre tento widget je možné použiť iba filtre, ktoré majú zaškrtnutú voľbu „Použitý vo viacerých kontách“.
 • Možnosť nastaviť či sa dokument po zamietnutí dodatočným schvaľovateľom zamietne úplne alebo sa vráti na úroveň, z ktorej bol dokument zaslaný na dodatočné schválenie a bude pokračovať v schvaľovaní. Toto nastavenie je možné aktivovať v časti: „Pod kapotou -> Profil -> Schvaľovanie -> Zamietnutie dodatočným schvaľovateľom zamietne celý dokument.
 • Dodatočný schvaľovateľ je používateľ, ktorému jeden zo schvaľovateľov poslal dokument na dodatočnú kontrolu.„
 • Zobrazenie informácie o prekročení rozpočtu v okne Na schválenie
 • Možnosť nastaviť/zmeniť šírku widgetu
 • Zobrazenie kompletnej histórie dokumentu s možnosťou porovnania (kliknutím na názov zmeny) verzií a ich zmien v prípadoch, kde sa menili údaje špecifické pre jednotlivé typy dokumentov.
Vylepšenia
 • Skrátenie atribútov Stredisko/Zákazka/Činnosť v zozname dokumentov na 20 znakov a zobrazenie celej hodnoty pomocou tooltipu (podržaním myši nad hodnotou)
Opravené chyby
 • Pri triedení dokumentov podľa atribútov Názov a Partner sa v prípade názvov, ktoré obsahovali diakritiku alebo kombináciu veľkých a malých písmen dokumenty nezatriedili správne