Sumarizácia zmien 3.24.0

Nové funkcie
  • Možnosť nastaviť viditeľnosť pre predvolené (systémové) záložky (pohľady) v zozname dokumentov. Nastavenie sa realizuje cez oprávnenia na pohľady v časti: „Pod kapotou -> Bezpečnosť -> Pohľady„. Predvolené nastavenie umožňuje viditeľnosť všetkých záložiek pre všetky role ako aj pre novo vytvorené role.
  • Možnosť nastavenia porovnania s objednávkou iba schválených alebo všetkých faktúr. Nastavenie je: „Pod kapotou -> Profil -> Schvaľovanie -> S objednávkou porovnávať len schválené faktúry (nezaškrtnutá voľba znamená všetky faktúry okrem zamietnutých)„
  • Podpora načítania údajov z českých QR kódov (QR Payment, QR Invoice)
Vylepšenia
  • Pri navigácii v časti „Pod kapotou -> Bezpečnosť“ sa používateľ po kliknutí na tlačidlo Späť vráti z detailu (Role, Pohľadu alebo Dashboardu) na predchádzajúcu stránku (zoznam Rolí, Pohľadov alebo Dashboardov) a nie vždy na stránku Oprávnenia.
  • Možnosť presúvať modálne okno Schváliť (presun umožní nahliadnuť na detaily dokumentu pri schvaľovaní)
  • Pri párovaní faktúry na objednávku sa v atribúte Číslo objednávky zobrazuje suma objednávky, ktorá zahŕňa aj sumy jej dodatkov
Opravené chyby
  • Nefunkčné stránkovanie v tabuľkách v časti „Pod kapotou -> Bezpečnosť“ a „Pod kapotou -> Kontrolling„