Sumarizácia zmien 3.23.0

Nové funkcie
  • Možnosť filtrovať podla partnera v Analýzach (aktuálne iba pre typy dokumentov faktúry a bločky. Podporu pre objednávky pripravujeme)
  • Možnosť zadať vlastný formát pri generovaní interného čísla (Pod kapotou -> Interné číslo)
  • Možnosť filtrovania podľa typu kontaktu v zozname kontaktov
Vylepšenia
  • Ak je dokument dodatok k objednávke, v zozname dokumetnov sa označí štítkom „Dodatok“ pri názve dokumentu
  • Možnosť vymazať kontaktnú osobu v Zákazke
Opravené chyby
  • Ak bol používateľ priradený vo viacerých roliach a mal zdieľaný pohľad na zoznam dokumentov alebo detail dokumentu, tak v zozname pohľadov boli duplicitné položky
  • Ak používateľ nebol v roli Administrators nemohol vyhľadávať v dokumentoch podľa atribútov Stredisko/Zákazka/Činnosť