Sumarizácia zmien 3.22.0

Nové funkcie:
 • Možnosť vyhľadávať v dokumentoch a analýzach podľa atribútov Stredisko, Zákazka a Činnosť
 • Možnosť pridať nové stĺpce Stredisko, Zákazka a Činnosť do tabuľkového zobrazenia
Vylepšenia:
 • Zrýchlenie prvotného načítania stránky s dokumentami a prepínania medzi záložkami v dokumentoch
 • Po kliknutí na odkaz Kontroling sa automaticky načíta prvá záložka
 • Skrátanie zobrazenia hodnoty v stĺpci „Poznámky schvaľovateľov“ na 20 znakov a zobrazenie celej hodnoty cez alternatívny text pri podržaní myši nad hodnotou v stĺpci
 • Stĺpec „Stav schvaľovania“ obsahuje rovnaké farebné štítky reprezentujúce jednotlivé stavy v zozname dokumentov ako aj v súvisiacich widgetoch (Prebieha schvaľovanie, Schvalené,
 • Zamietnuté a pod.)
 • Ak je schvaľovací proces neaktívny, tak v stĺpci „Stav schvaľovania“ sa zobrazí text „Neaktívny„
 • Tlačidlo „Na schválenie“ premenované na „Schváliť„
Opravené chyby:
 • Porovnanie faktúry s objednávkou nezahŕňalo dodatky ku objednávke
 • Pri zmene názvu kategórie alebo premenovaní používateľa zostal v v zozname existujúcich dokumentov pôvodný názov
 • Po kliknutí na tlačidlo „Vyčistiť filter“ v rozšírenom vyhľadávaní dokumentov sa nevymazala hodnota vo fulltext filtri
 • Nebolo možné vymazať položky na faktúre, ak bolo v konte nastavené „Automaticky načítať položky„
 • Upozornenie na nevyplnené stredisko, zákazku a činnosť pri ukladaní dokumentu sa zobrazovalo aj ak v konte neboli žiadne nakonfigurované
 • Pri prvom uložení objednávky sa nezobrazilo upozornenie na nevyplnené stredisko, zákazku a činnosť
 • Detail dokumentu so starým textom upozornenia na prekročenie sumy objednávky nebolo možné otvoriť