Sumarizácia zmien 3.21.0

Nové funkcie:
  • Možnosť vyhľadávať duplicitné kontakty. Za duplicitné kontakty sa považujú tie, kde sa nájde zhoda aspoň v jednom z atribútov (IČO, DIČ, IČ DPH, Názov)
  • Možnosť zlúčenia kontaktov. Pri zlúčení kontaktov sa v zozname kontaktov vyberú kontakty na zlúčenie. Následne sa klikne na tlačidlo Zlúčiť. V okne sa zo zoznamu vyberie hlavný kontakt, ktorý by sa mal zachovať. Ostatné kontakty budú presunuté do koša a dokumenty, ktoré na ne odkazujú, budú prelinkované na hlavný kontakt. Všetky kontaktné či iné údaje týchto dokumentov zostanú nezmenené, zmení sa iba technická referencia na kontakt, čo má vplyv napr. na vyhľadávanie. Táto funkcia umožňuje spojiť duplicitné kontakty do jedného a zabezpečí lepšiu kvalitu dát.
  • Možnosť zadať Názov pri vytváraní alebo editácii widgetu. Pri zmene typu widgetu sa názov automaticky predvyplní názvom widgetu a používateľ ho môže upraviť.
Vylepšenia:
  • Pri zobrazení widgetov, obsahujúcich grafy, ktoré sú použité v analýzach nie je potrebné pridávať používateľom dashboardu právo na Analýzy v konte, z ktorého sú widgety.
  • Pri označení nerozpoznaného dokumentu pribudla možnosť zadať poznámku, kde používateľ môže detailnejšie opísať, ktoré časti dokumentu neboli rozpoznané správne a pomôcť tým k zlepšeniu rozpoznávania týchto dokumentov do budúcnosti.
  • Upravený export typu sumy pre DPH do Omegy po zmene od r. 2021
Opravené chyby:
  • Po kliknutí na widget obsahujúci počet dokumentov (napr. Exportovaný, Na schválenie a pod.) používateľ nebol presmerovaný na požadovaný zoznam dokumentov
  • Widget „Najdlhšie čakajúce na schválenie“ zobrazoval údaje iba z aktívneho konta a v prípade jeho použitia pre rôzne kontá boli ostatné widgety prázdne
  • Pri úprave existujúcich widgetov nebol zachovaný vybraný filter a bolo ho potrebné znovu zadávať. Je potrebné aktualizovať filtre (vybrať pri editácii widgetu v zozname iné konto a následne znovu správne konto, aby sa načítali správne filtre pre vybrané konto) vo widgetoch.
  • Pri pridaní widgetu z iného konta sa nezobrazoval filter cez tooltip