Sumarizácia zmien 3.20.0

Nové funkcie:
  • Možnosť nahrať(upload) súvisiaci dokument ku existujúcemu dokumentu priamo v záložke Súvisiace kliknutím na link „Pridať nový„
  • Možnosť pridať dodatok ku objednávke, ktorý umožní navýšiť alebo ponížiť pôvodnú objednávku. Faktúra sa páruje s pôvodnou objednávkou + všetkými jej dodatkami.
Vylepšenia:
  • Používateľ, ktorý nemá právo na kategóriu(e) súvisiacich dokumentov, môže vidieť súvisiace dokumenty v detaile dokumentu v záložke Súvisiace ak je schvaľovateľom hlavného dokumentu.
  • Do exportného súboru pre účtovný systém Pohoda pridané nové atribúty: Stredisko, Zákazka, Činnosť, Informácie o schvaľovateľovi a odkaz na dokument
Opravené chyby:
  • Pri pridaní rovnakého widgetu (s iným kontom) na dashboard sa neaktualizoval filter pre vybrané konto