Sumarizácia zmien 3.19.0

Nové funkcie:
  • Rozpoznávanie údajov z dokumentov na základe QR kódu z eKasy
  • Možnosť nastaviť konfiguráciu pre automatické generovanie interného čísla pre vybrané typy dokumentov (Pod kapotou -> Interné číslo)
Vylepšenia:
  • Variabilný symbol a špecifický symbol je možné uložiť ako text s nulami na začiatku
  • Zobrazenie akcií (stiahnutie ako obrázok, prepnutie typu grafu a pod.) nad grafmi formou ikoniek v toolboxe
  • Zlepšenie rozpoznávania adries